การแลกเปลี่ยนการกระจายอำนาจ Maiar ออฟไลน์เนื่องจาก “การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา” แม้ว่า CEO ของ Elrond กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าเกิดจาก “กิจกรรมที่น่าสงสัย”

Native Token ของ Elrond ลดลง 7% เมื่อ Maiar DEX เข้าสู่ […]