อัตราเงินเฟ้อด้านอาหารของสหราชอาณาจักรตกลงในเดือนพฤษภาคม เพิ่มความหวังว่าการขึ้นราคาอาจถึงจุดสูงสุดแล้ว

อัตราเงินเฟ้อด้านอาหารในสหราชอาณาจักรลดลงในเดือนพฤษภาคม […]