นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์วรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สธ.สั่งการด่วนที่สุด เตรียมความพร้อมการระบาดโควิด ระลอกใหม่

เผยเอกสารบันทึกข้อความจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการด่วนที่สุด ถึงผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขต ให้หน่วยบริการสุขภาพในสังกัด เตรียมความพร้อมการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่

แฟนเพจเฟซบุ๊ก ชมรมแพทย์ชนบท เผยแพร่เอกสารบันทึกข้อความจากนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์วรจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการด่วนที่สุด ถึงผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขต ให้หน่วยบริการสุขภาพในสังกัด เตรียมความพร้อมการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น ในหลายพื้นที่

ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาเตือนถึงสถานการณ์ล่าสุดที่ โควิด กำลังจะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง และกำลังเข้าสู่ช่วงอาฟเตอร์ช็อก โดยเป็นที่คาดว่าในช่วงเดือนกันยายน ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีผู้ป่วยพุ่งสูงมากที่สุด หลังจากเชื้อโควิดโอไมครอน สายพันธุ์ BA.4 BA.5 ทำยอดผู้ติดเชื้อโควิดของไทย รวมทั้งนโยบายถอดแมสก์ ที่จะทำให้เกิดการแพร่เชื้อที่ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น

สธ.สั่งการด่วนที่สุด เตรียมความพร้อมการระบาดโควิด ระลอกใหม่

หนังสือฉบับดังกล่าวระบุ 8 ข้อ ที่กระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้งสถานพยาบาลเตรียมพร้อม ดังนี้

1. สื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์ รับทราบสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการ และระมัดระวังป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ

2. สำรวจและเตรียมความพร้อมด้านยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกัน การติดเชื้อเพื่อสามารถให้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เตรียมพร้อมในการสำรองเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก

4. เตรียมพร้อม และซักซ้อมระบบการส่งต่อผู้ป่วย

5. เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้บุคลากร-ประชาชนอย่างครองคลุม โดยเป็นไปตามความสมัครใจ

6. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่กระจายเชื้อ

7. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อวางแผนในการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด

8. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ aisraelim.com

ufa slot

Releated