ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กมธ.เร่งดันร่าง กม.ศึกษา ผ่านวาระ 2-3

ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ได้หารือการปรับแก้กฎหมายต่างๆ ให้สอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ซึ่งมีข้อเสนอให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 5 ฉบับ

รวมถึงคำสั่งที่ 19/2560 อาจมีผลให้ต้องยุบศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการภาค เพราะการทำงานซ้ำซ้อนนั้น ยืนยันว่าคำสั่ง คสช.เขียนชัดเจนว่าแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ใด และร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ กำหนดให้การปรับโครงสร้างดำเนินการหลังกฎหมายประกาศใช้แล้ว ดังนั้น หากเสนอปรับตั้งแต่ชั้น กมธ.วิสามัญฯ อาจไม่ตรงวัตถุประสงค์

ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

“ส่วนตัวคิดว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ควรปรับให้ทันสมัย เพราะร่างที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กมธ.วิสามัญฯ เสนอเข้าสู่การพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 2561 ขณะนี้ผ่านไปกว่า 4 ปี อาจต้องปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากไม่ทันรัฐบาลนี้ ก็ไม่ได้กังวลมากนัก แต่ที่ห่วงคือเนื้อหา ต้องปรับให้ทันสมัยมากกว่า” ดร.สุภัทรกล่าว

ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ในฐานะที่ปรึกษา กมธ.วิสามัญฯ กล่าวว่า นายตวง อันทะไชย ประธาน กมธ.วิสามัญฯ และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ตั้งเป้าเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภา วาระ 2 และ 3 ให้ทันเดือนมิถุนายนนี้ คิดว่าไม่น่าจะปัญหา ถ้ารัฐบาลไม่ยุบสภาก่อน ทั้งนี้ คิดว่าควรเร่งประกาศใช้กฎหมายโดยเร็ว เพื่อให้ ศธ.มีเวลาปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงพิจารณาเรื่องโครงสร้าง และการกระจายอำนาจ โดยในส่วนของโครงสร้างมีหลายเรื่องที่สำคัญ อาทิ การปรับโครงสร้างให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ การจัดตั้งสถาบันหลักสูตร เป็นต้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ aisraelim.com

UFA

Releated